Slagaders en aders

Over slagaders en aders

Slagaders (cfr figuur) pompen het zuurstofrijke (rode) bloed vanuit het hart naar de verschillende organen en lichaamsdelen. Dit gebeurt door de spierkracht van de hartpomp. De aorta is de hoofdslagader en vertrekt vanuit het hart (aortaklep).  Zij loopt door tot in het bekken waar ze splitst in een hoofdslagader van het rechter- en linkerbeen (aorta-splitsing of bifurcatie). Onderweg voorziet zij de armen,hersenen en verschillende organen (o.a. lever, milt, nieren, darmen) van het nodige zuurstofrijke bloed.

Aders brengen het zuurstofarme (blauwe) bloed (samen met koolzuur )terug naar het hart door een combinatie van aanzuigen (hart en ademhaling) en pompen (voet- en spierpomp). Ze worden hierbij geholpen door de aanwezigheid van klepjes die er voor zorgen dat het bloed niet terug naar beneden loopt (weg van het hart).

Er zijn twee soorten aders: De diepe en de oppervlakkige aders. De diepe aders lopen diep tussen de spieren en het bot. zij pompen het grootste deel van  het aderlijke bloed naar het hart.

De oppervlakkige aders liggen onderhuids en lopen af in de diepe aders via de lies monding en perforante venen.
Er zijn er twee:

  • de vena safena magna loopt aan de binnenzijde van het onder en bovenbeen
  • de vena safena parva loopt aan de achterzijde van het onderbeen

Oppervlakkige aders in het been

Slagaders in het menselijke lichaam